Reklam

Modern zamanlar bel fıtığı nedeni

Modern zamanlar bel fıtığı nedeni

Modern zamanlar bel fıtığı nedeni
22 Mayıs 2017 - 19:26

Modern zamanlar

bel fıtığı nedeni

 

Prof. Dr. Kadir Tahta: Toplumların edindiği bilgi ve görgü, sorgucu olma, iletişimin toplumu fazlaca baskı altına alması normal yürüyen işlemleri de etkiler. Sonuç olarak insan omurgasına uygarlığın yüklediği yükün getirdiği bir hastalık olarak bel fıtığı ortaya çıkabilir

 

 

NERGİZ MERT-Hisar Intercontinental Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Tahta, beli fıtığının uygarlığın gelişmesi sonucu ortaya çıktığını belirterek, “Uygarlık her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Toplumların edindiği bilgi ve görgü, sorgucu olma, iletişimin toplumu fazlaca baskı altına alması normal yürüyen işlemleri de etkiler. Sonuç olarak insan omurgasına uygarlığın yüklediği yükün getirdiği bir hastalık olarak bel fıtığı ortaya çıkabilir” dedi.

BEL FITIĞI AMELİYATLA İYİLEŞİR Mİ?

Prof. Dr. Kadir Tahta, bel fıtığı hakkında akıllara takılan sorulara şu yanıtları verdi:

Hastaya bağlı endikasyonlar, hastanın nörolojik bulguları, siyatik sinir germe testi, kişisel faktörler, MR görüntüleme bulguları mikrocerrahi girişimin başarısını etkiler. MMPI testi (çok yönlü kişilik testi) bazı vakalarda cerrahi işlemin getireceği faydayı değerlendirmede önemlidir. Bu testte ameliyat öncesi değerlendirmede 86 ve üzeri ise 47 vakada iyilik, 73 puan alan 4 kişide başarısız sonuç, 62 puan ve altı puanda ise tam başarısızlık tespit edilmiştir.

BEL FITIĞI AMELİYATI İÇİN EN ETKİN TANI YÖNTEMİ HANGİSİDİR?

• En önemli öngörüyü yüzde 26’lık etkinliği ile MR görüntülemesi verir.

• Nörolojik bulgular ve siyatik sinir germe testi yüzde 5-8 etkinlik sağlar.

• Cerrahi iyilik öngörüsünde kişilik özellikleri yüzde 40’lık bir bölümü kapsar.

• Cerrahi işlem uygulamalarında en ön planda hasta, hastanın MR, tomografi gibi tetkikleri, doktorun elde ettiği tecrübe ve yetenek, yapılacak işlemlerin sigortaca karşılanması veya kişinin ekonomisini zorlaması sonucu etkiler.

BEL FITIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE BİRÇOK YÖNTEM VAR!

Cerrahi tedavisi vardır. Bu cerrahi tedavide var olan durumu cerrahi ile idame ettirebilmek için mikro ve endoskopik yöntemler olduğu gibi; var olan durumu dolgu maddeleri ve vida plak ile sabitleme yöntemleri de bulunur. Bu yöntemler birbirinin alternatifi değil; oluşan tabloya göre yöneltilen metotlardır.

BEL FITIĞI AMELİYATINDAN SONRA GÜNLÜK HAYATA HEMEN DÖNÜLEBİLİR Mİ?

Cerrahi işlem görmüş hastalarda fıtığın aynı yerden nüksetmesi, yeni fıtığın oluşumu, omurlarda oynaklığın artması korkusu kişilerin hareketlerini kısıtlamaya yönlendirebilir. Bazı cerrahlarca ameliyat sonrası kısıtlama gereksiz görülmektedir.

• Erken dönemde fizik aktiviteye tam olarak döndürmektedir. Vakaların yüzde 25 i ertesi gün göreve başlarlar.

• Ortalama dönüş süresi 1,7 haftadır. Vakaların yüzde 97’si, 8 haftada tam kapasite işlerini yönetirler.

• İki yıl içinde hiçbir hasta görev değişikliği yapmamıştır. Bunu doğuracak bel ve bacak ağrısı olmamıştır.

• Yüzde 6 vakada tekrarlama görülmüştür. Nüks olan üç vakadan birisinde cerrahi işlem gerekmiştir.

• Bel fıtığı cerrahisi 6-8 haftalık sonrasında rehabilitasyon yapılması nörolojik fonksiyonlarının gelişiminde fayda sağlamıştır.

• Ev programına göre aktif rehabilitasyonun daha fazla gelişim sağlamadığı tespit edilmiştir.

• Aynı gün tetkikleri yapılıp mikrocerrahi işlem yapılır ve ertesi günü hastaneden taburcu edilir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum