casino siteleri
SOYKIRIM YALANI
İSTENİŞ HAKAN TÜPLEK

İSTENİŞ HAKAN TÜPLEK

Köşebaşı

SOYKIRIM YALANI

09 Haziran 2016 - 16:31

 

 

 

Siyasal, ulusal, ırksal ya da dinsel bir nedenle, azınlık durumundaki bir insan topluluğunu soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemine  “soykırım”,  herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yerlerde olan topluluğa da “diaspora” deniliyor.

 Soykırım vızırtısı yapan Ermenilerin nüfusu yaklaşık 3 milyon kadar. Yaklaşık bu kadar nüfus da ülke dışında diaspora olarak yaşıyor. Toplam nüfus topu topu 6 milyon civarında. Dünya ticaretinde çok fazla söz sahibi olmasalar da dünya siyasetinde hatırı sayılır bir yerleri var. Zaman zaman Ermeni lobisi diye duyduğumuz söylemleri yapanlar da yurtdışındaki ermeni toplulukları oluyor.

 

BİZİM DİASPORA (!) KARNINI DOYURMA PEŞİNDE

Bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Yani Türk diasporası var. Soykırım meselesinde uluslar arası anlamda anavatana katkısı oluyor mu? Hayır. Çünkü bizim vatandaşlarımız daha çok Avrupa’da hizmet ve işçilik gibi sektörel faaliyetlerde bulunuyorlar. Ülkemizde iş bulamadıkları için Avrupa’ya gittiler. Mesele memleket meselesi değil, bireysel. Köyde kalan koyunun ardından giderken, Avrupa’dan köyüne izine gelen Mercedes araba ile geliyor. Fark bu. Köyde kalsa o zat da koyun arkasından gidecek alabilirse bir Şahin-Doğan marka arabası olacaktı. İki yaşantının aşağı yukarı ortalaması bu. Varlık-yokluk mücadelesi.. Bizim diaspora (!) karnını doyurma peşinde… Ermeni diasporası uyduruk söylemler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin başına bela olmak peşinde…

 

SOVYETLER DAĞILDI, ERMENİSTAN KURULDU

Oysa tarihi kayıtlara baktığımızda Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde yaşayan Ermeniler Türk topraklarında çok rahat yaşamışlar, bizimkiler tarım-hayvancılık ile uğraşırken Ermeniler ticaret ile uğraşmışlardır. Tarih bilen kimse Anadolu’da, Ermenilerin varlığını inkar etmez ama şu da bilinmelidir ki, Sovyetler’in dağılmasının ardından, Ermeniler 1991 yılına kadar bağımsız bir devlet kuramamışlar ve başka devletlerin himayesinde yaşamışlardır.

 

ERMENİ SOYKIRIMI YALANDIR.

Sözde Ermeni soykırımı yalanı ile başlayan süreçte bir propagandanın ürünü olup gerçekte böyle bir mesele yoktur.

Ermeni sorunu dedikleri aslında Emperyalizmin Osmanlı devletini yıkma ve paylaşma politikasının uzantısından başka bir şey değildir. Fatih döneminde din ve vicdan hürriyeti verilerek, cemaatin din işleri için patriklik kurulup, din adamlarının kendileri tarafından seçilmesine izin verildiği görülmektedir. Bu rahatlıkta yaşayan Ermeniler Rus ve İngilizler tarafında maşa olarak kullanılmışlar ve Osmanlı üzerine kışkırtılmışlardır.

Doğu Anadolu’daki batılı diplomatların misyonerlik faaliyetleri artmış, oralara protestan misyonerler gönderilmiştir. Tüm bu faaliyetler ve kışkırtmalar Osmanlı’nın hoşgörü ve güvencesinde yaşayan Ermeni nüfusu tarafından destek görmemiştir. Bu plan tutmayınca Rus Ermenilerine kurdurulan Hınçak ve Taşnak komiteleri birbirini izleyen bir dizi ayaklanma girişiminde bulunmuştu. Yakıp yıkma faaliyetleri artmıştı. İlk İsyan 1890 da Erzurum’da oldu Bu isyanı 1892–93 de Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları takip etti.

 

ERMENİLER OSMANLI’YA SALDIRMIŞTIR.

1894 Sasun isyanı ile izleyen zamanlardaki Van isyanı ve Osmanlı bankasının işgalini, 1905 Sultan Hamit suikast girişimi ve 1909 Adan isyanı izlemiştir… 

Bu isyanlara tarihin her döneminde her toplumun verdiği cevap verilmiştir. Ne bir toplu öldürme ne de soykırım yapılmıştır. İşte gerçek bu…

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum