phishing
ESRA FİLİZ

ESRA FİLİZ

ESRA'NIN BAKIŞI

BİR BAŞKA YÖNDEN KADIN


Kadın, birçok alanda topluma hizmet eden, çoğu zaman görevi yalnızca ev içerisinde sınırlı kalmayan bir varlıktır. Yani kadın, ev sınırları içerisinde temizlik ve yemek yapmak, çocuğu ve eşi ile ilgilenmek dışında farklı meslek dallarını icra edip bu meslek dallarında uzmanlaşmak gibi konularda da faaliyet göstermektedir. Ev sınırları dışında bir işle meşgul olmak her ne kadar tercih meselesiymiş gibi görünse de günümüz kadınları kendilerini geliştirebilmek, bir işte uzmanlaşıp topluma faydalı olabilmek, ekonomik özgürlüğünü elde edebilmek adına kendisini yetiştirmekteki kararlılığını hissettirmektedir. Gerek geçmişte gerekse günümüzde tarım, ticaret, politika, ekonomi, hukuk, spor, bilim, sanat, edebiyat ve nice alanlarda gurur kaynağımız olmuştur kadın. Geleceğe güçlü adımlarla yürümek isteyip de bir takım nedenler dolayısıyla yürüyemeyen kadınlarımız yok mudur peki? Bu türden kadınlarımızın da sayıca fazla olmadığını söylemek yanlış olur. Sigorta dâhilinde istihdam edilememiş kadınlarımız, haliyle emeklilik konusunda gelecek planları yapamamakta, böyle bir ideali gerçekleştirebilme hayalleri dahi kuramamaktadır.
Yıllarca sigortasız bir işte çalışmış kadınlarımızın gelecek kaygıları, her geçen gün artmaktadır. Bu anlamda Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal tarafından hazırlanan kanun teklifi, bu noktada devreye girerek sigortası olmayan çiftçi kadınlarımıza destek vermiş, onların gelecek kaygısını ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu teklif, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dairdir. Yani bu kanun teklifinin yürürlüğe girmesi dâhilinde, kendi adına herhangi bir kuruma bağlı olmaksızın çalışan kadınların sigorta prim borçları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılanacak, bu kapsamda kırsal kesimlerde oturan ve 50 yaşını dolduran çiftçi kadınlar 7200 günlük bir borçlanma ile emekli olabilecektir. Bu teklif, yıllarca farklı alanlarda çalışıp o alanlara emek vermiş sigortalı kadınlarımıza nazaran tarım alanında hemen hemen aynı oranda –belki daha fazla- emektar olan, yalnızca sigortası olmadığı için diğer kadınlarımıza sağlanan haklardan mahrum bırakılan çiftçi kadınlarımız için oldukça önem arz etmektedir. Verdikleri emeğin karşılığını alamamaları, bu çiftçi kadınlarımızı yıllarca mağdur etmiş, mağdur etmeye de devam etmektedir. Bu noktada çiftçi kadınlarımız adına bir girişimde bulunarak onların haklarını savunmak adına atılan her adım son derece elzemdir.
Kadınlarımız, bahsi geçtiği üzere hemen her alanda aktif olabilmek, toplumu ayakta tutabilmek, topluma faydalı olacak işler yapabilmek adına türlü uğraşlar vermiş, vermeye de devam etmektedir. Bu anlamda kendisini yetiştirmiş olan birçok sporcumuzun, öğretmenimizin, doktorumuzun, mühendisimizin, yazarımızın, şairimizin, ekonomistimizin, siyasetçimizin, bilim kadınımızın olması, kadının gücünü ve etkisini ortaya koymuştur. Gerek yerel gerekse uluslararası anlamda kadına değerin çok daha az verildiği diğer toplumlara üretkenliğiyle rol model olan kadın, yapamayacağı öne sürülen birçok konuda başarı sağlamıştır. Topluma yön veren, faydalı nesillerin yetiştirilmesi konusunda oldukça büyük bir payı olan da yine kadın faktörüdür. Kadın haklarının yok sayılmaması, bilakis savunulması adına atılan her türlü adım da son derece haklı bir girişimdir.
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Muradiye SİVRİKAYA
    3 yıl önce
    Sizin köşe yazılarınızdaki tesbipleriniz takdire şayan doğrusu sizi geç buldum ama inşallah yazılarınızın devamı gelir