Büyük Taarruz - 06
OSMAN KUTLU

OSMAN KUTLU

OSMAN KUTLU YAZIYOR

Büyük Taarruz - 06

26 Ağustos 2019 - 13:23

 
 
SAD Planı
 
Sakarya’dan çekilen düşman Afyon doğusundan başlayıp güneye dönerek, Ahır
Dağlarına kadar uzanan bu hatta yerleşmekteyken, karşısındaki Kolordumuz bu
bölgeden düşmana taarruz etmek ve en azından son bir hamleyle Afyon'u kurtarmak
istemiştir.
 
Atatürk başta karşı çıkmasına rağmen sonradan “bir ihtimal” diyerek onay
vermiştir. Ancak durum öyle perişanlıktır ki, taarruzu yapacak mühimmatı yoktur
Kolordunun. Zaten çekilen düşmanı takip harekatıyla baskı altına alıp zorlamamalarının,
uzaktan takip etmelerinin sebebi de buydu. Düşman birliği durup savaşacak olsa
taarruz edecek silah ve mühimmatı yoktu birliklerin.
Kolordu Komutanı diğer birliklerden malzeme, silah ve mühimmat ödünç alarak
bir taarruz yaptı ama maalesef başarısız oldu. Zayiatın artması sebebiyle taarruz
durduruldu.
 
Bu başarısızlıktan sonra ordu yeni bir taarruz için hazırlıklara girişmiştir.
Atatürk'ün, bir ay sonra daha hazırlıkların yarısının bile tamamlanamamış olduğunu
görmesiyle taarruz tekrar ertelenmiştir. Hazırlıkların çok yavaş yürümesi üzerine
"Tekalifi Milliye" yasası çıkartılarak topyekün hazırlıklara girişildi.
 
Yeniden taarruz için bir yıl beklenmesinin asıl sebebi budur. Çekilen düşmanı
takip edip imha edemezseniz kesin sonuca, zafere ulaşamazsınız.
İşte Büyük Taarruz Planı, yapılan ve başarısız olan bu taarruz planının
geliştirilmesi ve genişletilmesiyle oluşmuştur.
 
“SAD” ismi, Arapça bir harfin adıdır. Neden bu ismin verildiğini tam olarak bilen
olmasa da bazı rivayetler vardır.
 
Bir rivayete göre Sandıklı'nın "S"sinin Arapça söylenişidir. (Kitaplardaki genel
anlatım)
 
Diğer bir rivayete göreyse Arapça “SAD” harfi tuzak, kapan, kanca, av için
pusuya yatma, tuzağa düşürme anlamlarına gelen kelimelerin kökünü oluşturmaktadır.
Bize göre ise bu ismin sebebi taarruz planının harita üzerine işlenmesiyle
oluşan şeklin “SAD” harfine benzemesidir. (01-06) ص
Bu yorum diğerlerine göre daha mantıklı ve tutarlıdır çünkü gerçekten de harita
üzerine işlendiğinde bu görüntü oluşur. Hem şekil hem de anlam olarak benzerlik olması
bu ismin verilmesinde etkin olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Elbette bu görüntünün oluşmasıyla birlikte diğer yorumlardaki anlamlar
düşünülerek de bu isim verilmiş olabilir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum