Reklam

Yanlış  tarım politikaları yüzünden  üretici ucuza satmakta tüketici pahalı yemektedir.

Yanlış  tarım politikaları yüzünden  üretici ucuza satmakta tüketici pahalı yemektedir.

Yanlış  tarım politikaları yüzünden  üretici ucuza satmakta tüketici pahalı yemektedir.
20 Ağustos 2019 - 15:16 
İyi parti İl Başkanı Mehmet İnkaya Parti binasında yaptığı haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
İnkaya’nın gündeme ilişkin açıklamaları şöyle ;
 
bugün ülkemizin en önemli konularından birisi olan ekonomiden bahsedeceğiz.
Bildiğiniz gibi üretmeyen toplumlar ,üreten toplumlara bağımlı yaşarlar bizde ülkemizde bizi refaha kavuşturacak kadar üretemediği mizden, bazı ülkelerin ürettiklerini muhtaç halde yaşamak zorundayız.
 
Bunda  güncel iktidarı sorumlu tutuyoruz. Güncel iktidar tam 17 yıldır iktidardadır.
Ne kendisini savunacak ne de geçmiş dönemleri  örnek göstererek bizleri avutacak,
Aklımızla  alay edecek hakkı yoktur.
 
 Herkes içerisinde yaşadığı ekonomik zorlukları bilmektedir ,ama bizlere(  İyi Partiye)düşen görev bunlara çözümler aramaktır.
 
Anadolu’nun tamamında   İlimizde meyve sebzenin mevsimi gelmiş ve yetiştirilip pazara çıktığı halde halde ;hala manav ve marketlerde fiyatların ateşi  düşmemiştir. 
 
Yanlış  denetlenmeyen ,sahip çıkılmayan ,tarım politikaları yüzünden  üretici ucuza satmak ta tüketici pahalı yemektedir.
 
 Ülkemizde hemen her gün bilinir ,bilinmez ürünlere zamlar yapılmakta, yapılan zamlar yüzde yirmileri otuzları bulduğu halde hem üretenin eline hem de maaşlı çalışan işçi ve memurumuzun eline zam oranında bir gelir geçmemektedir.
 
Bu ne demektir?
İşçiye ,memura,sabit gelirliye  iktidar yüzde 3,5 lik zam yapmakta ,temel tüketim mallarına ,(devlet denetimi altındaki mal ve hizmetlere elektrik ,su, akaryakıt ,sigara ,doğalgaz )yüzde 30 yüzde 35 lik zamlar yapılmaktadır.
Bir DUR DİYEN DE YOKTUR.
Dar gelirlinin vicdanına bırakılmıştır.
 Böyle oluyor da nasıl geçiniyorlar insanlar, diye sorarsanız zaten devletin görevlerinden olan vatandaşını koruma,
sosyal devletin görevlerinden olan, özürlü ve yaşlısını kollama görevinden ötürü ,özürlüsü ve yaşlısı olan  ailelere maaşlar verilmektedir .
Vatandaş bu maaşlar ile geçinmek zorunda bırakılıyor.
 Bu maaşları verdiğiniz zannettiği ,iktidara da dua etmek mecburiyetinde bırakılmıştır.
 İnsanlar edilgen ,emir tutan, üretmeden yaşayan insanlar olmaya alıştırılmaktadır.
 Daha doğrusu sömürülmeye çalışılmaktadır.
 Ramazan aylarında kurulan çadırlara giden insanların sayısının artması insanların yardımları alırken gayet doğal kabuletmeleri buna iyi bir örnektir .
Halbuki Türk milleti Onur'lubir millettir, aç kalır komşusuna bildirmez ,açlığını
söyleyemez çareyi kendisinde arar.
 bu özelliğimiz  kaybettirilmeye çalışılıyor.
Ekonomiyle ilgili bir başka konuda işsizlik.
Türkiye Cumhuriyeti devletinde işveren olmak da zor işçi olmakta.
 İşçi oluyorsunuz işveren sizi sigortasız ve düşük ücretle çalıştırmak istiyor.
 İşveren oluyorsunuz işçi sizden yüksek beklenti içine giriyor, işletmeyi kapatmak zorunda kalıyorsunuz.
Bunu herkes biliyor, ama bir çözümde bulamıyor.
 Halbuki Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda hem işçiyi hem
işvereni koruyan kollayan takip eden denetleyen durumuna  geçerse hem işçi memnun olacak
hem de işsizlik azalacak.
 Ülkemizde yüksek öğrenimi bitirmiş ,milyonlarca  gençliğimiz var. bu gençler 1001
ümitlerle gittikleri okullardan mezun olduktan sonra,okulu ile ilgili iş bulamamak ta’’ hangi iş olsa yaparım’’
düşüncesiyle iş bulamamaktadır.
 Anne Baba kendi öz giderlerinden  keserek yavrusunu okutuyor okulu bitir diyor,
 Okul bittikten sonra da aldığı eğitimle ilgili işi bırak, herhangi bir işte dahi kendisine yer bulamıyor.
Bu şekilde işsizlikte   çığırdan çıkmıştır.
Yazık ,yazık oluyor.
 işte iyi Parti bunlara çözüm bulacak ,sizler de şahit olacaksınız ki iyi Parti iktidar olduğunda insanlar işsiz kalmayacaklar
Ekonomi ile ilgili bir başka sorunumuz da Tekel
 Bildiğiniz gibi Tekel ir devletin resmi olarak işlettiği yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi
olarak İşletmeleri yönettiği bir kurumdu . Tütün tuz ve benzeri ürünler Tekel tarafından üretilir yada üretimi kontrol altında  üretilir,halka arz edilirdi .Ne hikmetse Tekel kapatıl.
 Kapatılmakla kalmadı, hem üretici hem tüketici Allaha terk edildi.
Ne demek bu ?
Fakir zengin ayırt etmeden tiryaki olmuş insanı olan bir devlet Sigara fiyatlarını arttırarak bağımlılığı engelliyorum diyemez.
 Biz sigara bağımlılığına başka  bağımlılıklara karşıyız.
Ama var olduğu bilinen bir Tiryaki grubu sigara tiryakisi
şu anda insanların insafına terk edilmiştir.
 Daha net söyleyeyim sigara fiyatlarını çok yüksektir.
Bağımlılıkla mücadelenin yolu fiyatları arttırmak değildir.
Tekel dağıtıldıktan sonra sigara içmeye insanlar devam ettiler lir 3 liraya mal edilen sigara 6 liraya 7 liraya
Tekel tarafından satılıyordu,
Bunun üzerinden de devlet zorunlu vergi alıyordu, buçok eskiden kalma zorunlu ihtiyaç maddelerine zam
yapılarak vergi toplama usulüdür.Çok İlkel bir vergi
toplama yoludur akaryakıta yani benzine ,Mazota , Petrol ürünlerine zam yapılıp bunun üzerinden
vergi toplanılması ,Lüks tüketim maddeleri adı altında bildiğimiz ürünlere konulan vergiler, elektrik doğal gaz,kömür,v.b.ürünler
Bir başka sorunu terör sorunu
 Terörden sorunu.
Biliyoruz ki  1980'li yılların başında Elazığ ilinde ilk atılankurşunla başlamış bir PKK terörü var ve bu terör
halk yani üniforması olmayan insanlarla mücadeleolduğu için bir türlü durdurulamamış, bugün benimle
oturup çay içen kahve içen bir vatandaş görünümlüterörist  yarın gece başka bir kıyafetle gelip güvenlikgüçlerine saldırabiliyor ya da el yapımı patlayıcı uygun bir yere bir düzenekle kurup insanları katledebiliyor.
Terörün çözümü
Terör ve terörün hitap ettiği şekilde davranmaktır
iktidar ilk zamanlarda denedi açılım dedi saçılım dediği sözde ünlü  isimlerini köprülere
yollara verdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gelmişlere sizinleyim dedi .Belli bir süre gitti Daha sonra baktı ki olmuyor çark etti.
İktidar dedi ki Teröre terörist gibi cevap vereceğim
Ne yapacağım mücadele edeceğim
Gözün aydın bu arada gidenler e yazık oldu Halbuki, iktidar terör
konusunda da diğer konularda da eyere atın eğeri ne düzgün otursaydı, yerini belirleseydi  tavrını
koysaydı bugün terör bu kadar büyümeyecekti.
 Terörü durdurmanın yolu .İşi ciddi tutmaktır.
Yoksa bu ciddiyetsizlik bizim başımıza çok işler açacak sınırlarımızı istediğimiz
gibi koruyamadık , temennimiz şudur ki ekonomik kriz düzelsin ,terör bitsin ,insanlar mutlu yaşasın Türk
 
Milletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan insanların hepsine Türk denir anayasanın 66
maddesi gereği; Biz herkesi kendimiz gibi biliyor ve herkesin bizim gibi haklara sahip olduğuna inanıyoruz.
Ne mutlu Türküm diyene .
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum