Türkiye İstatistik Kurumu Çalışmaları İle İlgili Kamuoyu Duyurusu yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu Çalışmaları İle İlgili Kamuoyu Duyurusu yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu Çalışmaları İle İlgili Kamuoyu Duyurusu yayınladı
27 Mart 2020 - 07:28


Türkiye İstatistik Kurumu Çalışmaları İle İlgili Kamuoyu Duyurusu Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol imzasıyla yazılı bir açıklama yaparak Koronavirüs (COVID-19) virüsü ile ilgili alınan tedbirler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Konuya ilişkin olarak Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol imzasıyla yayınlanan kamuoyu duyurusu şöyle;
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) ile
mücadelede Türkiye İstatistik Kurumu çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemler, hızlı ve
koordineli bir şekilde hayata geçirilmektedir.
Bu tedbirlerin yanı sıra, istatistik üretiminin aksamaması için Kurumumuzun çalışma
düzeninde ve istatistik üretim süreçlerinde de uluslararası normlara uygun olarak gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu kapsamda;
 Kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hanehalkı ve
işyerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin Kurumumuzun
çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur.
 Yüz yüze görüşme yönteminin yerine Kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan
posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme
yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir.
 Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler
kullanılarak derlenmeye devam edilecektir.
Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele süreci Kurumumuz tarafından azami
hassasiyetle takip edilmekte olup, ihtiyaç olması halinde haber bültenlerinin
yayımlanmasında yapılacak tüm değişiklikler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Son günlerde yaşanan bu zorlu sürecin ülkemize etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek
ve gerekli önlemlerin isabetli bir şekilde alınabilmesini temin etmek için istatistik üretim
sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesinin gerekliliği kamuoyunun takdirindedir. Tüm
paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza süreç boyunca veri derleme ve istatistik üretimi
süreçlerinde gösterecekleri işbirliği ve destek için teşekkür deriz.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum